Nện con người tình cũ vú bự lồn hồng Guo tongtong, lực, không làm chủ được đàn bà khi họ đã cởi truồng nằm dưới. Không thế mà chàng đã làm chủ được em nyc đến gần một năm. Dạo đó, không biết có phải tại em nyc dâm hay vì chủ em nyc là một dũng sĩ, mà khiến em nyc lúc nào cũng cần chàng, thèm chàng. Vừa làm xong một trận mây mưa ở gốc mù u, em nyc lại còn vòi vĩnh bắt chàng mở trận khác ngay ở bìa rẫy. Tối đến em nyc lại mò vào giường chàng, xem phim sex hay vietsub hấp dẫn nằm lên trên chàng mà tận hưởng, có khi đến gần sáng….